Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny

Ploegen

Aantal scores Punten
01 531 3x 45
ROTA Lorenzo Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
ROTA Lorenzo Sazka Tour, Stage 4 : Sumperk - Sternberk
ROTA Lorenzo Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
02 PDM 1x 20
HERREGODTS Rune Sazka Tour, Stage 1 : Unicov - Prostejov
03 WOK 4x 19
CHARMIG Anthon Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
CHARMIG Anthon Sazka Tour, Stage 3 : Moravska Trebova - Dlouhe Strane
CHARMIG Anthon Sazka Tour, Stage 4 : Sumperk - Sternberk
CHARMIG Anthon Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
04 TAS 2x 10
POZZOVIVO Domenico Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
POZZOVIVO Domenico Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
05 ALE 1x 3
COLLEONI Kevin Sazka Tour, Stage 3 : Moravska Trebova - Dlouhe Strane
Sazka Tour, Stage 1 : Unicov - Prostejov
Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny
Sazka Tour, Stage 3 : Moravska Trebova - Dlouhe Strane
Sazka Tour, Stage 4 : Sumperk - Sternberk
Sazka Tour, Stage 2 : Olomouc - Pustevny