Sibiu Cycling Tour, General classification

Ploegen

Aantal scores Punten
01 RVB 5x 164
ARU Fabio Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Paltinis
ARU Fabio Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lac
SCHLEGEL Michal Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lac
ARU Fabio Sibiu Cycling Tour, General classification
SCHLEGEL Michal Sibiu Cycling Tour, General classification
02 BLM 3x 140
ALEOTTI Giovanni Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Paltinis
ALEOTTI Giovanni Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lac
ALEOTTI Giovanni Sibiu Cycling Tour, General classification
03 PPP 3x 90
ACKERMANN Pascal Sibiu Cycling Tour, Prologue : Istoric - Istoric I.T.T.
ACKERMANN Pascal Sibiu Cycling Tour, Stage 3 : Sibiu - Sibiu
ZOIDL Riccardo Sibiu Cycling Tour, General classification
04 PDM 2x 65
GUERIN Alexis Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lac
GUERIN Alexis Sibiu Cycling Tour, General classification
05 BVN 2x 61
CHERNETSKIY Sergey Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Paltinis
CHERNETSKIY Sergey Sibiu Cycling Tour, General classification
06 VIV 3x 52
THALMANN Roland Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Paltinis
THALMANN Roland Sibiu Cycling Tour, General classification
CARBONI Giovanni Sibiu Cycling Tour, General classification
07 AES 1x 25
REBELLIN Davide Sibiu Cycling Tour, General classification
08 WOK 1x 18
BATTAGLIN Enrico Sibiu Cycling Tour, General classification
09 HEL 1x 10
GROSU Eduard-Michael Sibiu Cycling Tour, Stage 3 : Sibiu - Sibiu
10 WEF 1x 10
LAAS Martin Sibiu Cycling Tour, Prologue : Istoric - Istoric I.T.T.
Sibiu Cycling Tour, Prologue : Istoric - Istoric I.T.T.
Sibiu Cycling Tour, Stage 1 : Sibiu - Paltinis
Sibiu Cycling Tour, Stage 2 : Sibiu - Balea Lac
Sibiu Cycling Tour, Stage 3 : Sibiu - Sibiu
Sibiu Cycling Tour, General classification